Πλεονεκτήματα

Πλεονεκτήματα υπερηχογραφικής εξέτασης:
• Ο υπέρηχος είναι ευρέως διαδεδομένη μέθοδος, απλούστερη και ανώδυνη μέθοδος.
• Ο υπέρηχος είναι απόλυτα ασφαλής μέθοδος που δεν χρησιμοποιεί ακτινοβολία.
• Ο υπέρηχος μας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε τα μαλακά μόρια, τα οποία ΔΕΝ ελέγχονται στην ακτινογραφία.
• Ο υπερηχογραφικός έλεγχος γίνεται σε πραγματικό χρόνο και μας δίνει τη δυνατότητα καθοδήγησης σε μικροεπεμβατικές πράξεις, όπως βιοψίες δια βελόνης και παροχετεύσεις συλλογών.
• Ασθενείς με βηματοδότες και διάφορα μεταλλικά εμφυτεύματα ή θραύσματα στο σώμα τους, δεν μπορούν να εκτεθούν με ασφάλεια στο μαγνητικό πεδίο των μαγνητικών τομογράφων. Αυτοί οι ασθενείς μπορούν με ασφάλεια να κάνουν υπερηχογραφήματα.
• Ο υπέρηχος είναι μια εξαιρετική εναλλακτική της Μαγνητικής Τομογραφίας για κλειστοφοβικούς ανθρώπους
• Συγκριτικά με τη Μαγνητική Τομογραφία, ο υπέρηχος προσφέρει λεπτομερέστερη απεικόνιση στην αξιολόγηση δομών των μαλακών μορίων, όπως οι τένοντες.
• Η υπερηχογραφική εξέταση γίνεται σε πραγματικό χρόνο και γι΄αυτό μπορεί να έχει δυναμικό χαρακτήρα, απεικονίζοντας την κίνηση δομών, όπως οι τένοντες ή οι αρθρώσεις.

Παρακάτω βλέπουμε παραδείγματα υπερηχογραφημάτων ώμων με ρήξεις τενόντων, όπου τα αποτελέσματα των υπερήχων είναι εφάμιλα της μαγνητικής τομογραφίας.
Στο κέντρο μας, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Ακτινολόγος Χαρίλαος Μπαρλιάς, πραγματοποιεί υπερηχογραφήματα μυοσκελετικού συστήματος.
1. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ