Τμήμα Οστεοπυκνομετρίας DEXA

Στο πολυϊατρείο μας λειτουργεί η μονάδα μέτρησης οστικής πυκνότητας GE PRODIGY LUNAR DXA.

Πρόκειται για ότι πιο σύγχρονο στον τομέα, με δυνατότητα μετρήσεων ενός, δύο ή τριών σημείων στην ίδια μέτρηση.

Επίσης δίνει τη δυνατότητα FULL BODY λιπομέτρησης, εξασφαίζοντας μετρήσεις μέγιστης ακρίβειας.

Τέλος, οι μετρήσεις μας μελετώνται και παρέχεται ιατρική γνωμάτευση για την εξέλιξη της υγείας των οστών σας από τον ακτινολόγο μας κ. Μπαρλιά.