Ο Ιατρικός Πολυχώρος “Doctors Plus” ιδρύθηκε το 2013.

Στόχος ήταν η δημιουργία ενός πρότυπου Ιατρικού Πολυχώρου στελεχομένου με Ιατρικό Εργαστηριακό Κέντρο εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα για να εκτελούνται όλα τα είδη των εξετάσεων και συστεγαζόμενα ιατρεία διαφόρων κλινικών ειδικοτήτων που μέχρι σήμερα εξυπηρετεί Χειρουργικά, Ορθοπαιδικά και Νευρολογικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιηθεί ο στόχος αυτός τα Ιατρικά Εργαστήρια μπήκαν δυναμικά ως μέλη στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Ιατρείων “Iatrica” με κεντρικό Εργαστήριο Αναφοράς το Εργαστήριο του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών “Medisyn” που αριθμεί 152 μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη την Ελλάδα.

Η στελέχωση του Ιατρικού Πολυχώρου έγινε από ικανούς και έμπειρους στη νέα τεχνολογία ιατρούς και βοηθητικό προσωπικό.

Δεχθήκαμε με αγάπη τον κόσμο και σταθήκαμε δίπλα του σαν άνθρωποι και σαν ιατροί.

Σήμερα, είμαστε υπερήφανοι για το Doctors Plus που έχει μια γενική αποδοχή και στήριξη του κόσμου, δίνοντάς μας την ηθική ικανοποίηση και τον ενθουσιασμό για να συνεχίσουμε σταθερά και με συνέπεια το έργο μας.